Kimono Size E

1 Extra Large Kimono (25″x25″)
Shadow Box Frame (36″ x 36″ x 2″)
$2250

Prices subject to change
Call for sizes and availability